top of page

Algemene info

Otro Elements is het initiatief van Raymond Landgraaf. Vanaf 2013 organiseert hij samen met een team gepassioneerde vrienden en collega's back-to-basic expedities in de Italiaanse Alpen. Raymond is naast organisator en begeleider van de expedities werkzaam als huisarts en acupuncturist. 

Kijk hieronder voor de algemene voorwaarden, privacyverklaring en het klachtenformulier. 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden, aansprakelijkheid & annulering Otro Elements

1. De deelnemer is gehouden zorg te dragen voor een passende en dekkende verzekering welke de risico's dekt van zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, ongevallen c.q. letsel, invaliditeit en/of overlijden. 

2. Begeleiders van Otro Elements zijn niet aansprakelijk en worden gevrijwaard van enige schade die de deelnemer lijdt ten tijde van de nascholing, van welke aard dan ook. 

3. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

4. Annuleren van de inschrijving kan uitsluitend via e-mail (info@otro-elements.it). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Na aanmelding heeft u 14 dagen bedenktijd en u kunt binnen die tijd kosteloos annuleren. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus zijn de annuleringskosten € 150,- en binnen twee maanden voor de cursus bent u het gehele bedrag verschuldigd. Wij adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Privacy

verklaring

Privacyverklaring Otro Elements

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Wij houden ons bij de verwerking van de persoonsgegevens aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsge-gevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • uitsluitend persoonsgegevens verzamelen en ons beper-ken tot persoonsgegevens die nodig zijn voor professionele doeleinden;

 • voorafgaande u uitdrukkelijk toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, in gevallen waar-in uw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen uw rechten respecteren en op uw aanvraag, inzage in uw persoonsgegevens te bie-den, deze te corrigeren of te verwijderen.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel we deze gebruiken. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-12-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van een expeditie of nascholing.

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer vast of mobiel

 • Woon en/of werk adres

 • Emailadres

 • Betalingsgegevens

Doeleinde van de persoonlijke gegevens

Otro Elements verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Inschrijving voor expedities

 • Inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief

Contact op te nemen wanneer hiertoe aanleiding is

 • Wettelijke, financiële & boekhoudkundige verantwoording.

 

Nieuwsbrief Otro Elements & InSightorOut

Wij bieden een digitale nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze activiteiten.

De nieuwsbrief versturen wij ongeveer twee keer per jaar. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden.

 

Publicatie

Wij publiceren niét uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief bijvoorbeeld maken wij gebruik van MailChimp.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

 

Beveiliging

Er zijn zorgvuldige en passende maatregelen genomen om onze website en systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Daarbij zijn beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig of zo lang als de wet dit voorschrijft, bijvoorbeeld financiële gegevens conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring op deze website geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent en blijft van mogelijk benodigde wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in -of verwijdering van -uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met opnemen via raymond@otro-elements.it.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om ook een klacht in te

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

email: info@otro-elements.it 

Telefoon: +31-(0)6-34132254

Postadres: Via al troi 9, 22010, breglia (co), Italia.

Klachten

formulier

Klachtenformulier Otro Elements

Bij Otro Elements streven we een hoge kwaliteit van alle expedities en een hoge tevredenheid van deelnemers na. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over de kwaliteit van onze diensten dan kunt u hierover een klacht indienen. U kunt de antwoorden op onderstaande vragen e-mailen naar raymond@otro-elements.it.

 

We zullen u binnen 1 week een ontvangstbevestiging sturen en binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw klacht. 

 

 • Wat zijn uw naam en contactgegevens?

 • Aan welke expeditie heeft u deelgenomen?

 • Wat is uw klacht?

La Vita Pura

SOCIETA AGRICOLA

Via al Troi 9

22010 Plesio (CO) ITALY

Tel: +39-347-3526669

Partita IVA: 03745620132

Codice fiscale: 03745620132

Alle Otro Elements activiteiten worden georganiseerd door La Vita Pura, societa agricola. Alle nota's zullen dan ook via deze Italiaanse agriturismo gefactureerd worden. 

bottom of page